Odborný seminář

ODBORNÝ SEMINÁŘ se uskuteční ve středu dne 17.10.2018 od 14.00 hod. ve velkém sále hotelového domu Kovák.   V jeho průběhu budou předneseny prezentace na téma: VŠB TUO – Zdroje znečišťování a jejich vliv na kvalitu ovzduší na Ostravsku; TŽ – Úvodní poznatky z měření vnitřního tlaku plynů v provozním a poloprovozním měřítku; AMO – Měření vnitřního…

Výňatek z „Vánočního dopisu 2017“ předsedy VDKF Ing. Liszia

Německá koksárenská společnost (Verein deutscher Kokerei-Fachleute e.V – VdKF) předkládá svým členům koncem každého roku hodnocení celoroční činnosti společnosti VdKF. V další části zprávy předseda VDKF a současně ředitel koksovny Schwelgern Ing. Peter Liszio, informuje členy o stavu a vlivu světového hospodářství na německý průmysl, zejména ocelářský a koksárenský. Dovolujeme si prezentovat Vám část uvedené zprávy,…