Odborný seminář

1. ODBORNÝ SEMINÁŘ V ROCE 2018 se uskuteční se ve středu dne 28.02.2018 od 14.00 hod. ve velkém sále hotelového domu Kovák.   V jeho průběhu budou předneseny prezentace na téma: Zkušenosti z prvního roku provozu stavby „Optimalizace provozu technologických vod na Koksovně Svoboda“; Analýza biologického materiálu pro stanovení biologických expozičních testů; Význam a využití cytogenetického…