Odborný seminář

ODBORNÝ SEMINÁŘ se uskutečnil ve středu dne 6. 3. 2019 od 14.00 hod. ve velkém sále hotelového domu Kovák. V jeho průběhu byly předneseny prezentace na téma: OKK – Dodávky uhlí pro OKK; HPFM – Odsíření spalin z otopu koksárenské baterie; ENVIFORM – Použití optických vláken v průmyslu; TŽ – Prezentační video koksovny TŽ. Podrobnosti…