Výroční plenární shromáždění ČKS

Výroční plenární shromáždění ČKS se uskuteční ve středu dne 12. 6. 2019 od 14.00 hod. v kinosále Hotelového domu KOVÁK Program: Zahájení, oběd Zpráva o činnosti ČKS za rok 2018 a základní směry činnosti ČKS na rok 2019 Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2018 Revizní zpráva o hospodaření ČKS za rok 2018 Návrh rozpočtu…