Nepřehlédněte
Česká koksárenská společnost oznamuje, že zahájila přípravu své 36. Mezinárodní koksárenské konference, která se bude konat 25. – 26. října 2017 v hotelu Imperial Ostrava.

více

Stát půjčí těžební společnosti OKD

více

V sekci Informace jsme aktualizovali graf vývoje cen uhlí

více

Dne 26. 11. 2015 došlo ke změně adresy poštovního styku a sídla společnosti

více


Přehled dosud pořádaných akcí

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Poznatky z generální opravy a náběhu výroby KB č. 11 – TŽ, a.s.; Automatizace provozu hasícího vozu – AMO, a.s.; Asociace PINCH analýzy v koksochemickém provozu – VŠB
  Únor 2017

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - AMO Směrodatná odchylka koksovací doby jako nástroj prodloužení životnosti KB; - TŽ Vývoj technologie odstraňování dehtovitých látek z odpadních vod koksovny; - Enviform Hodnocení psychofiziologické zátěže ve vztahu k pracovním podmínkám
  Říjen 2016

 • VÝROČNÍ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ 2016
  Červen 2016, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava-Kunčice

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Záměry automatizace a robotizace na českých koksovnách AMO, OKK a TŽ
  Únor 2016

 • 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKÉ KOKSÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI
  Červen 2016, Hotel Imperiál

 • VÝROČNÍ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ 2015
  Červen 2015, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava-Kunčice

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ – Změny Provozního řádu a Integrovaného povolení v souvislosti se změnami legislativy; - Zpřísnění podmínek provozování jednotlivých zdrojů emisí na koksovně; - Kvalita a druhy zámořských uhlí importovaných fy. Metalimex; - Laboratorní zařízení pro testování uhelných vsázek.
  Únor 2015


 • VÝROČNÍ PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 2014
  Červen 2014, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava-Kunčice

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Injektáž prachového uhlí do vysokých pecí v podmínkách TŽ, a.s.; - Tepelná vodivost dinasu – významný prvek pro intenzifikaci výroby koksu; - Posouzení vlivu kvality pracího oleje na jeho vypírací schopnost BTX v koksovně AMO
  Březen 2014

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Provozování KB č.11 TŽ - Významné milníky; - Výsledky provozního měření tlaku a teploty v komoře baterie č. 1 a 2 AMO; - Základní charakteristika slévarenského koksu vyráběného v OKK a.s.
  Říjen 2013, AMO

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - TŽ – „Provozování KB č. 11 – Významné milníky“; AMO – „Výsledky provozního měření tlaku a teploty v komoře baterie č. 1 & 2“; OKK – „Základní charakteristika slévárenského koksu vyráběného v OKK“
  Říjen 2013, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice


 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Praktické zkušenosti s provozováním odháněče benzolu v podmínkách TŽ, a.s.; Surovinová základna pro výrobu koksu komerční koksovny OKK v letech 2000 – 2010; Uvádění do provozu a provozování koksárenských baterií
  Únor 2013, ArcelorMittal Ostrava a.s, Ostrava - Kunčice


 • VÝROČNÍ PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 2012
  Červen 2012, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Vysocehutný dinas pro KB z pohledu jednoročních výrobních zkušeností; Zakres działalności GIPROKOKS POLSKA Sp. z o.o.; Spotřeba páry při získávání benzolu z koksárenského plynu
  Únor 2012, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Vývoj a provozní ověření prostředku pro odstraňování úsad vznikajících z koksárenského plynu; Suché odprašovací jednotky na koksovně třinec a.s.; Koncentrace benzenu v lokalitě koksovny svoboda, ostrava-přívoz
  Listopad 2011, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice

 • ODBORNĚ TÉMATICKÝ ZÁJEZD – západoevropské koksovny
  Říjen 2011, koksovny ArcelorMittal Gent a TataSteel IJmuiden


 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Využití výsledků zkoušek v peci SHO v procesu výroby koksu; Rekonstrukce primárních chladičů; Provoz nízkotlaké plynové sítě koksovny Svoboda
  Duben 2011, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Změna kvality uhlí vystaveného nízkoteplotní oxidaci; Vliv klimatických podmínek na odstavování výrobního zařízení koksovny Jan Šverma; Zkušenosti s provozováním chemické části v zimním období při chodu jedné KB
  Leden 2011, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Zdroje znečištění ovzduší na Ostravsku; OKD jako moderní společnost XXI. století: těžba, projekty, firemní odpovědnost; Nové metody hodnocení surovin pro prvovýrobu
  Květen 2010, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Chemické provozy koksoven - odsíření plynu a benzolová obsorpce
  Únor 2010, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Zkušenosti s omezeným provozem výrobního zařízení
  Říjen 2009, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice


 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Aktuální problematika na koksovnách
  Únor 2009, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice


 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Výměna plynového potrubí DN1200 turbovny včetně nového napojení; Postupná oprava zdiva koksárenských komor kb 8 koksovny Svoboda; Vliv koncentrace pevných částic v hasící vodě na emise z hasící věže
  Říjen 2008, ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice


 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Působení organických přísad na kvalitu karbonizátu; Degradace koksu v nístěji vysoké pece; REACH a koksárenství
  Únor 2008, Mittal Steel Ostrava a.s., Ostrava


 • PRAKTICKÁ UKÁZKA – Příprava a oprava zdiva koksovacích komor metodou NovoCos
  Květen 2007, Třinecké železárny, a.s., Třinec

 • ODBORNĚ TÉMATICKÝ ZÁJEZD – Koksovna Schwelgern
  Květen 2007, KBS Kokereibetriebsgesellschaft Schwelgern, Německo

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ – Automatizace provozu koksoven
  Leden 2007, Mittal Steel Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice


 • 62. zasedání Evropského koksárenského výboru
  Květen 2005, hotel Imperial, Ostrava

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Zkušenosti s provozováním jednotek odsíření koksárenského plynu na koksovnách INH, OKK a TŽ a modernizace chemických provozů
  Březen 2005, Společenské středisko OKD, OKK, a.s., Ostrava


 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Problémy vodního hospodářství koksoven
  Červen 2004, ISPAT NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava


 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Provozování klecového mlýnu na koksovně TŽ, a.s.
  Únor 2004, Klub České hutnické společnosti TŽ, a.s.


 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Vývojové trendy kvalitativních parametrů vysokopecního koksu
  Červen 2003, VŠB - Technická univerzita Ostrava - Poruba

 • VÝROČNÍ PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 2003
  Květen 2003, ISPAT NOVÁ HUŤ A.S., Ostrava

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Žáruvzdorné materiály v koksárenství
  Únor 2003, Nová huť, a.s., Ostrava


 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Automatické provedení macerálového rozboru uhlí
  Září 2002, Nová huť, a.s., Ostrava

 • ODBORNÝ SEMINÁŘ - Provoz mlecí a sušicí linky na koksovně Svoboda
  Červen 2002, OKD, OKK, a.s., Ostrava

 • VÝROČNÍ PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 2002
  Květen 2002, Nová huť, a.s., Ostrava