Členské příspěvky fyzických osob ČKS na rok 2019

Členské příspěvky fyzických osob ČKS na rok 2019 V souladu se Stanovami České koksárenské společnosti se vybírá stejně jako v předešlých letech členský příspěvek fyzických osob na rok 2019. Ten zůstává stále nezměněn a je potvrzením Vašeho přetrvávajícího zájmu o členství v ČKS. Zaplatit můžete jedním z následujících způsobů: Převodem na bankovní účet České koksárenské…

Odborný seminář

ODBORNÝ SEMINÁŘ se uskutečnil ve středu dne 6. 3. 2019 od 14.00 hod. ve velkém sále hotelového domu Kovák. V jeho průběhu byly předneseny prezentace na téma: OKK – Dodávky uhlí pro OKK; HPFM – Odsíření spalin z otopu koksárenské baterie; ENVIFORM – Použití optických vláken v průmyslu; TŽ – Prezentační video koksovny TŽ. Podrobnosti…

Odborný seminář

ODBORNÝ SEMINÁŘ se uskuteční ve středu dne 17.10.2018 od 14.00 hod. ve velkém sále hotelového domu Kovák.   V jeho průběhu budou předneseny prezentace na téma: VŠB TUO – Zdroje znečišťování a jejich vliv na kvalitu ovzduší na Ostravsku; TŽ – Úvodní poznatky z měření vnitřního tlaku plynů v provozním a poloprovozním měřítku; AMO – Měření vnitřního…