Výňatek z „Vánočního dopisu 2017“ předsedy VDKF Ing. Liszia

Německá koksárenská společnost (Verein deutscher Kokerei-Fachleute e.V – VdKF) předkládá svým členům koncem každého roku hodnocení celoroční činnosti společnosti VdKF. V další části zprávy předseda VDKF a současně ředitel koksovny Schwelgern Ing. Peter Liszio, informuje členy o stavu a vlivu světového hospodářství na německý průmysl, zejména ocelářský a koksárenský. Dovolujeme si prezentovat Vám část uvedené zprávy,…

Členské příspěvky fyzických osob ČKS na rok 2018

Členské příspěvky fyzických osob ČKS na rok 2018 V souladu se Stanovami České koksárenské společnosti se vybírá stejně jako v předešlých letech členský příspěvek fyzických osob na rok 2018. Ten zůstává stále nezměněn a je potvrzením Vašeho přetrvávajícího zájmu o členství v ČKS. Zaplatit můžete jedním z následujících způsobů:   Převodem na bankovní účet; Osobně na semináři ČKS, který…

Odborný seminář

1. ODBORNÝ SEMINÁŘ V ROCE 2018 se uskuteční se ve středu dne 28.02.2018 od 14.00 hod. ve velkém sále hotelového domu Kovák.   V jeho průběhu budou předneseny prezentace na téma: Zkušenosti z prvního roku provozu stavby „Optimalizace provozu technologických vod na Koksovně Svoboda“; Analýza biologického materiálu pro stanovení biologických expozičních testů; Význam a využití cytogenetického…

Program akcí

36. MEZINÁRODNÍ KOKSÁRENSKÁ KONFERENCE Česká koksárenská společnost oznamuje, že zahájila přípravu své 36. Mezinárodní koksárenské konference, která se bude konat 25. – 26. října 2017 v hotelu Imperial Ostrava. Konference navazuje na úspěšná jednání v minulých letech, a proto je našim cílem tuto vysokou technickou a společenskou úroveň mítinku udržet a opětovně vytvořit co nejlepší…

Informace

Stát půjčí těžební společnosti OKD Dne 27. července, Česká vláda schválila 700 milionů korun českých (29.000.000 $) půjčky, které pomohou udržet nad vodou OKD, insolventního těžaře metalurgického uhlí ve vlastnictví společnosti New World Resources, podle Radia Praha. Akciová společnost, významný zaměstnavatel na průmyslovém severovýchodě České republiky, která prochází insolvenčním řízením s cílem reorganizace jak diskutovali…