Výňatek z „Vánočního dopisu 2017“ předsedy VDKF Ing. Liszia

Německá koksárenská společnost (Verein deutscher Kokerei-Fachleute e.V – VdKF) předkládá svým členům koncem každého roku hodnocení celoroční činnosti společnosti VdKF. V další části zprávy předseda VDKF a současně ředitel koksovny Schwelgern Ing. Peter Liszio, informuje členy o stavu a vlivu světového hospodářství na německý průmysl, zejména ocelářský a koksárenský. Dovolujeme si prezentovat Vám část uvedené zprávy,…

Členské příspěvky fyzických osob ČKS na rok 2018

Členské příspěvky fyzických osob ČKS na rok 2018 V souladu se Stanovami České koksárenské společnosti se vybírá stejně jako v předešlých letech členský příspěvek fyzických osob na rok 2018. Ten zůstává stále nezměněn a je potvrzením Vašeho přetrvávajícího zájmu o členství v ČKS. Zaplatit můžete jedním z následujících způsobů:   Převodem na bankovní účet; Osobně na semináři ČKS, který…

Odborný seminář

1. ODBORNÝ SEMINÁŘ V ROCE 2018 se uskuteční se ve středu dne 28.02.2018 od 14.00 hod. ve velkém sále hotelového domu Kovák.   V jeho průběhu budou předneseny prezentace na téma: Zkušenosti z prvního roku provozu stavby „Optimalizace provozu technologických vod na Koksovně Svoboda“; Analýza biologického materiálu pro stanovení biologických expozičních testů; Význam a využití cytogenetického…