Nepřehlédněte
Česká koksárenská společnost oznamuje, že zahájila přípravu své 36. Mezinárodní koksárenské konference, která se bude konat 25. – 26. října 2017 v hotelu Imperial Ostrava.

více

Stát půjčí těžební společnosti OKD

více

V sekci Informace jsme aktualizovali graf vývoje cen uhlí

více

Dne 26. 11. 2015 došlo ke změně adresy poštovního styku a sídla společnosti

více


Síň slávy

V souladu se Stanovami České koksárenské společnosti se na jednání Výročního plenárního shromáždění projednává udělení výroční ceny ČKS za předešlý rok a to na základě návrhu předloženého Výkonnou radou společnosti.

Přehled oceněných v jednotlivých letech


Za celoživotní přínos oboru koksárenství byla Výroční cena České koksárenské společnosti v jednotlivých letech udělena těmto odborníkům:

2015Ing. Daniel Pustka
2015Ing. Zdeněk Škuta
2014Ing. Jindřich Cieslar
2014Ing. Kazimír Lukosz
2013Ing. Petr Fulneček
2013Ing. Petr Mokroš
2012Ing. Jaromír Ivánek
2011Ing. Jaromír Drabina
2010Ing. Mojmír Palička
Ing. Aleš Pryček
2009Ing. Jindřich Vavroš
2008Ing. Josef Horáček
Ing. Jiří Ševčík
2007Ing. Oldřich Baran
Ing. Vladislav Machek
2006Ing. Petr Ryška
Prof. Ing. Miloslav Herčík, CSc.
2005Ing. Kazimír Segeťa
Ing. Jiří Pomyje
2004Ing. Vladimír Stuchlík, CSc.
Ing. Květoslav Vojtovič
2003Ing. Josef Kaňa
Ing. Albín Magera
2002Ing. Jiří Buksa
2001Ing. Jindřich Křištof
2000Ing. Miroslav Havrland
1999Ing. František Butora
1998Ing. Tadeáš Kožusznik
1997Ing. Vladimír Šebelík
1996Prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc.
1995Ing. Miroslav Píša

Ing. Daniel Pustka Ing. Daniel Pustka

Výroční cena udělena za rok 2015
Ing. Zdeněk Škuta Ing. Zdeněk Škuta

Výroční cena udělena za rok 2015
Ing. Petr Fulneček Ing. Jindřich Cieslar

Výroční cena udělena za rok 2014
Ing. Petr Mokroš Ing. Kazimír Lukosz

Výroční cena udělena za rok 2014
Ing. Petr Fulneček Ing. Petr Fulneček

Výroční cena udělena za rok 2013
[certifikát]
Ing. Petr Mokroš Ing. Petr Mokroš

Výroční cena udělena za rok 2013
[certifikát]
Ing. Jaromír Ivánek Ing. Jaromír Ivánek

Výroční cena udělena za rok 2012
[certifikát]
Ing. Mojmír Palička Ing. Jaromír Drabina

Výroční cena udělena za rok 2011
[certifikát]
Ing. Mojmír Palička Ing. Mojmír Palička

Výroční cena udělena za rok 2010
[certifikát]
Ing. Aleš Pryček Ing. Aleš Pryček

Výroční cena udělena za rok 2010
[certifikát]
Ing. Jindřich Vavroš Ing. Jindřich Vavroš

Výroční cena udělena za rok 2009
[certifikát]
Ing. Josef Horáček Ing. Josef Horáček

Výroční cena udělena za rok 2008
[certifikát]
Ing. Jiří Ševčík Ing. Jiří Ševčík

Výroční cena udělena za rok 2008
[certifikát]
Ing. Oldřich Baran Ing. Oldřich Baran

Výroční cena udělena za rok 2007
[certifikát]
Ing. Vladislav Machek Ing. Vladislav Machek

Výroční cena udělena za rok 2007
[certifikát]
Ing. Petr Ryška Ing. Petr Ryška

Výroční cena udělena za rok 2006
[certifikát]
Prof. Ing. Miloslav Herčík, CSc. Prof. Ing. Miloslav Herčík, CSc.

Výroční cena udělena za rok 2006
[certifikát]
Ing. Kazimír Segeťa Ing. Kazimír Segeťa

Výroční cena udělena za rok 2005
Ing. Jiří Pomyje Ing. Jiří Pomyje

Výroční cena udělena za rok 2005
Ing. Vladimír Stuchlík, CSc. Ing. Vladimír Stuchlík, CSc.

Výroční cena udělena za rok 2004
Ing. Květoslav Vojtovič Ing. Květoslav Vojtovič

Výroční cena udělena za rok 2004
Ing. Josef Kaňa Ing. Josef Kaňa

Výroční cena udělena za rok 2003
Ing. Albín Magera Ing. Albín Magera

Výroční cena udělena za rok 2003
Ing. Jiří Buksa Ing. Jiří Buksa

Výroční cena udělena za rok 2002
Ing. Jindřich Křištof Ing. Jindřich Křištof

Výroční cena udělena za rok 2001
Ing. Miroslav Havrland Ing. Miroslav Havrland

Výroční cena udělena za rok 2000
Ing. František Butora Ing. František Butora

Výroční cena udělena za rok 1999
Ing. Tadeáš Kožusznik Ing. Tadeáš Kožusznik

Výroční cena udělena za rok 1998
Ing. Vladimír Šebelík Ing. Vladimír Šebelík

Výroční cena udělena za rok 1997
Prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc.

Výroční cena udělena za rok 1996
Ing. Miroslav Píša Ing. Miroslav Píša

Výroční cena udělena za rok 1995