Odborný seminář

Vážená paní, vážený pane.

Jménem České koksárenské společnosti si Vás dovoluji pozvat na odborný seminář, v jehož průběhu budou předneseny prezentace na téma:

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Spalovací pec na technologickém uzlu odsíření – zkušenosti s výměnou a nájezdem

VŠB – Problematika sirných úsad v topném systému koksárenských baterií

HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK – MÍSTEK – Modernizace Sytiče 1A na OKK

Seminář se bude konat ve středu 04.03.2020 ve 14.00 hodin v kinosále hotelu Kovák společnosti Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice

Program:

1. Zahájení
2. Prezentace
3. Diskuze
4. Závěr

S ohledem na organizační zajištění Vás žádám o potvrzení účasti a to jednou z níže uvedených kontaktních možností. Neobdržíme-li Vaše vyjádření do 28.02.2020, nebudeme s Vaší účastí počítat. Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Rostislav Kunčický
prezident ČKS

Kontakt pro potvrzení účasti:

Valerie Paszová, tel: 595 687 508, mob.: 725 725 675
E-mail: valerie.paszova@libertysteelgroup.com