Výroční plenární shromáždění ČKS neproběhne

Vážená paní, vážený pane

S ohledem na aktuální situaci opatření proti šíření nemoci COVID-19, rozhodla Výkonná rada ČKS na svém jednání 13.5. 2020, že Výroční plenární shromáždění neproběhne v původně plánovaném termínu v červnu 2020. Důvodem pro neuskutečnění VPS ČKS je především ochrana našich členů před případnou nákazou a dále nestandardní podmínky, které by musely byt realizovány – použití roušek během jednáním, hygienické rozestupy jednotlivých účastníků, komplikace při konzumaci jídla a nápojů, nemožnost obvyklých neformálních diskusí mezi účastníky.

Předpokládaný termín uskutečnění VPS ČKS je první polovina září, konkretní termín bude všem členům ČKS sdělen v dostatečném předstihu.

S přáním pevného zdraví

Rostislav Kunčícký
prezident ČKS