Česká koksárenská
společnost, z.s.

Koks je naší radostí od roku 1993.

Spojte se s námi

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na jednom z uvedených kontaktů.

Fakta o koksu

Redukční činidlo

Koks se používá k redukci železné rudy ve vysoké peci. Oxid uhelnatý jako produkt spalování koksu redukuje oxidy železa během výroby surového kapalného železa.

Vysoká výhřevnost

Výhřevnost koksu je až o třetinu vyšší oproti uhlí.

Ekologické palivo

Koks je bezdýmné pevné palivo s nízkou produkcí emisí a prachu.

Ekologicky příznivý plyn

Koksárenský plyn vznikající během karbonizace uhlí obsahuje více než 50% vodíku.

Vedlejší produkty s přidanou hodnotou

Kromě metalurgického koksu a koksárenského plynu produkuje standardní koksovna řadu cenných vedlejších produktů jako je například dehet, benzol a sloučeniny síry, které jsou velmi cenné pro chemický průmysl.

Aktuality a informace

Novinky a aktuální dění ze světa ČKS
Zemřel pan  Ing. Ivo Bárta

Zemřel pan Ing. Ivo Bárta

Dne 15.7.2020 ve věku nedožitých 55 let zemřel Ing. Ivo...
Pokračovat ve čtení
Výroční plenární shromáždění ČKS neproběhne

Výroční plenární shromáždění ČKS neproběhne

Vážená paní, vážený pane S ohledem na aktuální situaci opatření...
Pokračovat ve čtení
37. Mezinárodní koksárenská konference

37. Mezinárodní koksárenská konference

Organizační výbor začal s přípravou 37. Mezinárodní koksárenské konference, která...
Pokračovat ve čtení

Naši partneři

ČKS při své činnosti spolupracuje s mnoha českými i zahraničními subjekty.
Obzvláště si však vážíme toho, že řádnými členy naší společnosti jsou tyto právnické osoby.

partner-cks-fib-services-international-min
partner-cks-eexim-uhli-koks-doprava-min
partner-cks-janex-krakow-poland-min