Česká koksárenská
společnost, z.s.

Koks je naší radostí od roku 1993.

Spojte se s námi

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na jednom z uvedených kontaktů.

Fakta o koksu

Redukční činidlo

Koks se používá k redukci železné rudy ve vysoké peci. Oxid uhelnatý jako produkt spalování koksu redukuje oxidy železa během výroby surového kapalného železa.

Vysoká výhřevnost

Výhřevnost koksu je až o třetinu vyšší oproti uhlí.

Ekologické palivo

Koks je bezdýmné pevné palivo s nízkou produkcí emisí a prachu.

Ekologicky příznivý plyn

Koksárenský plyn vznikající během karbonizace uhlí obsahuje více než 50% vodíku.

Vedlejší produkty s přidanou hodnotou

Kromě metalurgického koksu a koksárenského plynu produkuje standardní koksovna řadu cenných vedlejších produktů jako je například dehet, benzol a sloučeniny síry, které jsou velmi cenné pro chemický průmysl.

Aktuality a informace

Novinky a aktuální dění ze světa ČKS
Pozvánka a podrobné informace k 38. MKK

Pozvánka a podrobné informace k 38. MKK

Podrobné informace k 38. Mezinárodní koksárenské konferenci
Čti více...
Pozvánka na VPS ČKS 2023

Pozvánka na VPS ČKS 2023

Pozvánka na výroční plenární shromáždění s oslavou 30. výročí založení...
Čti více...
38. Mezinárodní Koksárenská Konference

38. Mezinárodní Koksárenská Konference

38. Mezinárodní Koksárenská Konference 38. Mezinárodní Koksárenské Konference se bude...
Čti více...

Naši partneři

ČKS při své činnosti spolupracuje s mnoha českými i zahraničními subjekty.
Obzvláště si však vážíme toho, že řádnými členy naší společnosti jsou tyto právnické osoby.

partner-cks-fib-services-international-min
partner-cks-eexim-uhli-koks-doprava-min
partner-cks-janex-krakow-poland-min