Síň slávy

V souladu se Stanovami České koksárenské společnosti se na jednání Výročního plenárního shromáždění projednává udělení výroční ceny ČKS za předešlý rok a to na základě návrhu předloženého Výkonnou radou společnosti.

Přehled oceněných v jednotlivých letech

Za celoživotní přínos oboru koksárenství byla Výroční cena České koksárenské společnosti v jednotlivých letech udělena těmto odborníkům:

timeline_pre_loader
2018

Ing. Rudolf Vabroušek

Ing. Anna Pryčková

Ing. Vilém Nevřala

2017

Ing. Viktor Stískala

Ing. Vilém Smolka

Ing. Luboš Kubík

2016

Ing. Lubomír Ašer

Ing. Josef Stonawski

2015

Ing. Daniel Pustka

Ing. Zdeněk Škuta

2014

Ing. Jindřich Cieslar

Ing. Kazimír Lukosz

2013

Ing. Petr Fulneček

 

[certifikát]

Ing. Petr Mokroš

 

[certifikát]

2012

Ing. Jaromír Ivánek

 

[certifikát]

2011

Ing. Jaromír Drabina

 

[certifikát]

2010

Ing. Mojmír Palička

 

[certifikát]

Ing. Aleš Pryček

 

[certifikát]

2009

Ing. Jindřich Vavroš

 

[certifikát]

2008

Ing. Josef Horáček

 

[certifikát]

Ing. Jiří Ševčík

 

[certifikát]

2007

Ing. Oldřich Baran

 

[certifikát]

Ing. Vladislav Machek

 

[certifikát]

2006

Ing. Petr Ryška

 

[certifikát]

Prof. Ing. Miloslav Herčík, CSc.

 

[certifikát]

2005

Ing. Kazimír Segeťa

Ing. Jiří Pomyje

2004

Ing. Vladimír Stuchlík, CSc.

Ing. Květoslav Vojtovič

2003

Ing. Josef Kaňa

Ing. Albín Magera

2002

Ing. Jiří Buksa

2001

Ing. Jindřich Křištof

2000

Ing. Miroslav Havrland

1999

Ing. František Butora

1998

Ing. Tadeáš Kožusznik

1997

Ing. Vladimír Šebelík

1996

Prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc.

1995

Ing. Miroslav Píša

timeline_pre_loader

2016

Ing. Lubomír Ašer

Ing. Josef Stonawski

2015

Ing. Daniel Pustka

Ing. Zdeněk Škuta

2014

Ing. Jindřich Cieslar

Ing. Kazimír Lukosz

2013

Ing. Petr Fulneček

 

[certifikát]

Ing. Petr Mokroš

 

[certifikát]

2012

Ing. Jaromír Ivánek

 

[certifikát]

2011

Ing. Jaromír Drabina

 

[certifikát]

2010

Ing. Mojmír Palička

 

[certifikát]

Ing. Aleš Pryček

 

[certifikát]

2009

Ing. Jindřich Vavroš

 

[certifikát]

2008

Ing. Josef Horáček

 

[certifikát]

Ing. Jiří Ševčík

 

[certifikát]

2007

Ing. Oldřich Baran

 

[certifikát]

Ing. Vladislav Machek

 

[certifikát]

2006

Ing. Petr Ryška

 

[certifikát]

Prof. Ing. Miloslav Herčík, CSc.

 

[certifikát]

2005

Ing. Kazimír Segeťa

Ing. Jiří Pomyje

2004

Ing. Vladimír Stuchlík, CSc.

Ing. Květoslav Vojtovič

2003

Ing. Josef Kaňa

Ing. Albín Magera

2002

Ing. Jiří Buksa

2001

Ing. Jindřich Křištof

2000

Ing. Miroslav Havrland

1999

Ing. František Butora

1998

Ing. Tadeáš Kožusznik

1997

Ing. Vladimír Šebelík

1996

Prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc.

1995

Ing. Miroslav Píša

timeline_pre_loader
2016

Ing. Lubomír Ašer

Ing. Josef Stonawski

2015

Ing. Daniel Pustka

Ing. Zdeněk Škuta

2014

Ing. Jindřich Cieslar

Ing. Kazimír Lukosz

2013

Ing. Petr Fulneček

 

[certifikát]

Ing. Petr Mokroš

 

[certifikát]

2012

Ing. Jaromír Ivánek

 

[certifikát]

2011

Ing. Jaromír Drabina

 

[certifikát]

2010

Ing. Mojmír Palička

 

[certifikát]

Ing. Aleš Pryček

 

[certifikát]

2009

Ing. Jindřich Vavroš

 

[certifikát]

2008

Ing. Josef Horáček

 

[certifikát]

Ing. Jiří Ševčík

 

[certifikát]

2007

Ing. Oldřich Baran

 

[certifikát]

Ing. Vladislav Machek

 

[certifikát]

2006

Ing. Petr Ryška

 

[certifikát]

Prof. Ing. Miloslav Herčík, CSc.

 

[certifikát]

2005

Ing. Kazimír Segeťa

Ing. Jiří Pomyje

2004

Ing. Vladimír Stuchlík, CSc.

Ing. Květoslav Vojtovič

2003

Ing. Josef Kaňa

Ing. Albín Magera

2002

Ing. Jiří Buksa

2001

Ing. Jindřich Křištof

2000

Ing. Miroslav Havrland

1999

Ing. František Butora

1998

Ing. Tadeáš Kožusznik

1997

Ing. Vladimír Šebelík

1996

Prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc.

1995

Ing. Miroslav Píša