Odborný seminář

ODBORNÝ SEMINÁŘ se uskuteční ve středu dne 17.10.2018 od 14.00 hod. ve velkém sále hotelového domu Kovák.   V jeho průběhu budou předneseny prezentace na téma: VŠB TUO – Zdroje znečišťování a jejich vliv na kvalitu ovzduší na Ostravsku; TŽ – Úvodní poznatky z měření vnitřního tlaku plynů v provozním a poloprovozním měřítku; AMO – Měření vnitřního…