Členské příspěvky fyzických osob ČKS na rok 2018

V souladu se Stanovami České koksárenské společnosti se vybírá stejně jako v předešlých letech členský příspěvek fyzických osob na rok 2018. Ten zůstává stále nezměněn a je potvrzením Vašeho přetrvávajícího zájmu o členství v ČKS. Zaplatit můžete jedním z následujících způsobů:

  • Převodem na bankovní účet
  • Osobně na semináři ČKS, který se bude konat dne 28.2.2018
  • Jiným způsobem po domluvě s Ing. Deingruberem.

Termín zaplacení členských příspěvků je nejpozději do 31.3.2018.