Členské příspěvky fyzických osob ČKS na rok 2019

V souladu se Stanovami České koksárenské společnosti se vybírá stejně jako v předešlých letech členský příspěvek fyzických osob na rok 2019. Ten zůstává stále nezměněn a je potvrzením Vašeho přetrvávajícího zájmu o členství v ČKS. Zaplatit můžete jedním z následujících způsobů:

  1. Převodem na bankovní účet České koksárenské společnosti 373536043/0300
  2. Osobně na semináři ČKS, který se bude konat dne 6.3.2019
  3. Jiným způsobem po domluvě s Ing. Kunčickým – 595684429, nebo Ing. Baranem – 595684269

Termín zaplacení členských příspěvků je nejpozději do 31.3.2019.