Členské příspěvky fyzických osob ČKS na rok 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V souladu se Stanovami České koksárenské společnosti (dále jen ČKS) bych Vás rád požádal, stejně jako v předešlých letech, o platbu členského příspěvku fyzických osob na rok 2020. Ten zůstává stále nezměněn a je potvrzením Vašeho přetrvávajícího zájmu o členství v ČKS. Finanční částku ve výši 200,- Kč (důchodci 50,- Kč) můžete zaplatit jedním z následujících způsobů:

1) Převodem na bankovní účet vedený u ČSOB, a.s., č. ú.: 373536043, kód banky: 0300; (do kolonky zpráva pro příjemce uveďte své jméno, aby byla platba identifikovatelná );

2) Osobně na semináři ČKS, který se bude konat dne 4.3.2020;

3) Osobně p. Valerii Paszové;

3) Jiným způsobem po domluvě se mnou.

Termín zaplacení členských příspěvků je nejpozději do 31.3.2019.

Ing. Pavel Baran

Viceprezident ČKS