Členské příspěvky fyzických osob ČKS na rok 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V souladu se Stanovami České koksárenské společnosti (dále jen ČKS) bychom Vás rádi požádali o uhrazení členského příspěvku pro rok 2021, jehož zaplacením vyjádříte svůj souhlas se členstvím ve společnosti v dalším období. Výše členského příspěvku fyzické osoby je stanovena na 200,- Kč a pro členy z řad důchodců je to 50,- Kč. Vzhledem k současné situaci v rámci mimořádných opatření v souvislosti s Covid-19 je několik možností, jak příspěvek uhradit :

  • bankovním převodem na účet ČKS 373536043/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno, abychom mohli platbu správně přiřadit (možno provést i QR platbu viz níže);
  • osobně p. Pavlu Baranovi nebo p. Valerii Paszové;
  • případně platbu provést u dalších členů výkonné rady.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Česká koksárenská společnost

_________________________________________________________

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno

Platba fyzických osob 200,- Kč Platba členů v důchodu 50,- Kč

QR Platba QR Platba