Odborný seminář

ODBORNÝ SEMINÁŘ se uskuteční ve středu dne 17.10.2018 od 14.00 hod. ve velkém sále hotelového domu Kovák.

V jeho průběhu budou předneseny prezentace na téma:

  • VŠB TUO – Zdroje znečišťování a jejich vliv na kvalitu ovzduší na Ostravsku
  • TŽ – Úvodní poznatky z měření vnitřního tlaku plynů v provozním a poloprovozním měřítku
  • AMO – Měření vnitřního tlaku plynu v koksovací komoře v provozním měřítku.
  • Podrobnosti zde