Odborný seminář

1. ODBORNÝ SEMINÁŘ V ROCE 2018

se uskuteční se ve středu dne 28.02.2018 od 14.00 hod. ve velkém sále hotelového domu Kovák.

V jeho průběhu budou předneseny prezentace na téma:

  • Zkušenosti z prvního roku provozu stavby „Optimalizace provozu technologických vod na Koksovně Svoboda“;
  • Analýza biologického materiálu pro stanovení biologických expozičních testů;
  • Význam a využití cytogenetického monitorování pro včasné odhalení rizika poškození zdraví.