Odborný seminář

Odborný seminář se bude konat ve středu 27.03.2024 ve 1400 hodin v kinosále hotelu Kovák společnosti Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice

Budou prezentovány tyto přednášky:

  • TIPA , s.r.o. Projekt na odstranění benzolového zápachu v provozu koksochemie OKK Koksovny
  • Hutní Projekt FM Otop koksárenské baterie alternativním palivem
  • Třinecké železárny Ověření „katalytických vlastností“ přípravku Thermact

Bližší informace naleznete zde