Výroční plenární shromáždění ČKS

Výroční plenární shromáždění ČKS se uskuteční ve středu dne 12. 6. 2019 od 14.00 hod. v kinosále Hotelového domu KOVÁK

Program:

  1. Zahájení, oběd
  2. Zpráva o činnosti ČKS za rok 2018 a základní směry činnosti ČKS na rok 2019
  3. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2018
  4. Revizní zpráva o hospodaření ČKS za rok 2018
  5. Návrh rozpočtu ČKS na rok 2019
  6. Předání Výroční ceny ČKS za rok 2018
  7. Předání členských certifikátů právnickým osobám
  8. Diskuse
  9. Schválení usnesení
  10. Závěr

Podrobnosti zde