Změna adresy

Informace o změně adresy poštovního styku

Dovolte, abychom Vás informovali o změně adresy poštovního styku České koksárenské společnosti a zároveň adresy sídla společnosti, k níž došlo s platností od 26. 11. 2015.

Nová kontaktní adresa, na kterou můžete zasílat veškerou korespondenci informačního, společenského i obchodního charakteru je:
Česká koksárenská společnost, z.s.
Rodinná 4
Orlová – Poruba
735 14

Po 31. 01. 2016 bude veškerá korespondence adresovaná na původní adresy vrácena zpět odesilateli.