Aktuality a novinky

Výroční plenární shromáždění ČKS

Výroční plenární shromáždění ČKS se uskuteční ve středu dne 12. 6. 2019 od 14.00 hod. v kinosále Hotelového domu KOVÁK Program: Zahájení, oběd Zpráva o činnosti ČKS za rok 2018 a základní směry činnosti ČKS na rok 2019 Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2018 Revizní zpráva o hospodaření ČKS za rok 2018 Návrh rozpočtu…

O společnosti

Česká koksárenská společnost byla ustavena v roce 1993 jako „občanské sdružení“ odborníků, jejichž práce souvisí s výrobou koksu a zpracováním chemických produktů karbonizace. Členy České koksárenské společnosti jsou nejen fyzické osoby, ale také právnické osoby – české a zahraniční koksovny a organizace, působící v oboru koksárenství, zastoupené jejich reprezentanty. Česká koksárenská společnost eviduje k 31. 12. 2017 celkem 147 členů fyzických osob a 21 členů právnických osob, z toho 6 zahraničních. Česká koksárenská společnost je řízena pětičlennou Výkonnou radou.

Činnost České koksárenské společnosti navazuje na téměř padesátileté působení dřívější České vědecko-technické společnosti. V rámci odborné činnosti organizuje Česká koksárenská společnost odborné semináře a pravidelné mezinárodní konference, vydávání Informačních listů a za účelem výměny zkušeností a poznatků se pořádají tématické exkurze.

Dnešní české koksárenství již dosahuje velmi dobrého standardu, ale přesto se stále potýká s řadou problémů, ať již krátkodobé nebo dlouhodobější povahy. Mezi ty zásadní patří heterogenita těžených slojí s vazbou na kvalitu vsázky, úbytek některých významných uhelných druhů, nové kvalitativní požadavky zákazníků, životnost koksárenských baterií, energetická náročnost výroby koksu a ochrana životního prostředí.

Posláním České koksárenské společnosti je vytvořit podmínky pro otevřenou výměnu názorů a zkušeností a spolu s prezentací nových technických poznatků přispět k hledání řešení nastíněných problémů.

Právnické osoby

Česká koksárenská společnost při své činnosti spolupracuje s mnoha českými i zahraničními subjekty. Obzvláště si však vážíme toho, že řádnými členy naší společnosti jsou tyto právnické osoby:

AKRIBIT INTEPS s.r.o. Česká republika
ArcelorMittal Ostrava a.s. Česká republika
Beroa NovoCOS GmbH Německo
DALSELV DESIGN a.s. Česká republika
DEZA, a.s. Česká republika
EEXIM, spol. s r.o. Česká republika
FAMO – SERVIS, spol. s r.o. Česká republika
FIB-Services International s.a. Lucembursko
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. Česká republika
JANEX Spol. z o.o. Polsko
KADAMO a.s. Česká republika
OKK Koksovny, a.s. Česká republika
PAUL WURTH, a.s. Česká republika
P-D Refractories CZ a.s. Česká republika
TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Česká republika
TERMOSTAV – MRÁZ spol. s r.o. Slovensko
ThyssenKrupp Industrial Solutions AG Německo
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Česká republika
UVB TECHNIK s.r.o. Česká republika
U.S. Steel Košice, s.r.o. Slovensko
ZVÚ Engineering, a.s. Česká republika

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na jednom z uvedených kontaktů.