Ke stažení – Mezinárodní konference 2023

Dokumenty ke stažení / Documents to download

38. MEZINÁRODNÍ KOKSÁRENSKÁ KONFERENCE / 38th INTERNATIONAL COKEMAKING CONFERENCE

Program mezinárodní konference / International conference program ⇩ stahuj – download PDF

Stáhni všechny přednášky najednou / download all presentations ⇩ stahuj – download PDF


Uhelné druhy dodávané společností Alpha Metallurgical resources do Evropy: Analýza dopadů dekarbonizace

ALPHA METALLURGICAL RESOURCES’ COALS IN EUROPE: ANALYZING THE EVOLVING DECARBONIZATION PROCESS

A. FERRO ⇩ stahuj – download PDF


20 let výroby koksu na koksovně Schwelgern

20 YEARS OF COKEMAKING AT SCHWELGERN PLANT

P. LISZIO ⇩ stahuj – download PDF


Optimalizace topného systému jako nástroj pro „prodloužení životnosti“ a efektivní výrobu

OPTIMISATION OF UNDERFIRING SYSTEM AS A TOOL FOR „LIFE PROLONGATION” AND EFFICIENT PRODUCTION

B. MERTAS ⇩ stahuj – download PDF


42LETÁ HISTORIE BATERIE VKB11 V LIBERTY OSTRAVA

42 years history of COB no. 11 in Liberty Steel Ostrava

L. ZÁVODNÍK ⇩ stahuj – download PDF


KOKSÁRENSKÉ BATERIE TŽ – AUTOMATIZACE OBSLUHOVACÍCH STROJŮ A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ

Coke Oven Plants – Automation of operating machines and other equipment.

V. SQUERZI ⇩ stahuj – download PDF


ZKUŠENOSTI S NÁJEZDEM CHEMICKÉ ČÁSTI KOKSOVNY PRO NMDC, INDIE

Experience with commissioning of By-Product Plant for NMDC, India

A. SURÝ ⇩ stahuj – download PDF


MOŽNOSTI NÁHRADY DEHTU PŘI VÝROBĚ SMOLY

Replacement of coal tar in pitch production

R. PIKNA ⇩ stahuj – download PDF


PROVOZOVÁNÍ KOKSOCHEMIE PŘI MINIMÁLNÍ VÝROBĚ KOKSU

Operation of by-product plant with minimal coke production

L. ŽABENSKÝ ⇩ stahuj – download PDF


EXPERIENCE IN THE PRODUCTION OF BIO-COKE OBTAINED AS PART OF THE R&D PROJECT BIOCOKE4FAI – BIO-COKE FOR FERROALLOYS INDUSTRY PRODUCTION

Zkušenosti s výrobou biokoksu získané v rámci R&D projektu BioCoke4FAI – Biokoks pro výrobu feroslitin

M. REJDAK, M. KSIAZEK ⇩ stahuj – download PDF


BIOMASS CARBONISATION – GREEN COAL AND BIOCARBON

Karbonizace biomasy – „zelené“ uhlí a biouhlík

T. SIEVERTS ⇩ stahuj – download PDF


SAFE BLEND DESIGN AT SCHWELGERN COKE PLANT

Navrhování bezpečných směsí v koksovně Schwelgern

M. SCHULTEN ⇩ stahuj – download PDF


COKE OVEN MACHINES – FIT FOR THE FUTURE

Obsluhovací stroje koksárenské baterie – budoucnost

G. KORKMAZ ⇩ stahuj – download PDF


COKE OVEN END FLUE AND THROUGH WALL REPAIRS: COMPAC COKE BLOCK

Opravy krajních topných kanálků a přezdívání stěn

A. NADOLSKI ⇩ stahuj – download PDF


VITAL: VITRINITE ANALYSIS. CASE STUDY

VITAL: Analýza vitrinitu. Případová studie.

T. ROZHKOVA ⇩ stahuj – download PDF


ON-LINE COAL ANALYSES – PROSPECTS AND CHALLENGES

On-line analýzy uhlí – perspektivy a výzvy

T. ABFALTERER ⇩ stahuj – download PDF


ON-LINE COKE GRAIN SIZE ANALYSIS AT SCHWELGERN COKE PLANT

On-line analýza velikosti zrn koksu na koksovně Schwelgern

CH. SKELNIK ⇩ stahuj – download PDF


MECHANISM OF COKE REACTIVITY AND DEGRADATION DURING REACTION WITH H2O AND CO2 USING THERMOGRAVIMETRIC AND MICRO-CT ANALYSES

Mechanismus reactivity koksu a jeho degradace při reakci s H2O a CO2 pomocí termogravimetrické a Mikro – CT analýzy

A. TAHMASEBI ⇩ stahuj – download PDF


ENDOSCOPIC SURVEY AS A USEFUL TOOL FOR THE PREVENTIVE MAINTENANCE OF COKE OVENS

Endoskopická diagnostika jako užitečný nástroj pro preventivní údržbu koksárenských pecí

M. LEHEUT ⇩ stahuj – download PDF