Výňatek z „Vánočního dopisu 2017“ předsedy VDKF Ing. Liszia

Německá koksárenská společnost (Verein deutscher Kokerei-Fachleute e.V – VdKF) předkládá svým členům koncem každého roku hodnocení celoroční činnosti společnosti VdKF. V další části zprávy předseda VDKF a současně ředitel koksovny Schwelgern Ing. Peter Liszio, informuje členy o stavu a vlivu světového hospodářství na německý průmysl, zejména ocelářský a koksárenský. Dovolujeme si prezentovat Vám část uvedené zprávy, přeloženou Ing Magerou, kterému výkonná rada ČKS touto cestou srdečně děkuje.
VdKF 2017 – překlad zprávy ZDE