Výňatek ze zprávy předsedy VDKF Ing. Liszia za rok 2019